top of page

UBYTOVACÍ ŘÁD

Pobytové podmínky:

 • ubytování na pokojích je možné od 16.00 hod.

 • opuštění pokoje v době odjezdu do 10.00 hod. pokud není dohodnuto jinak
   

Ubytovací řád:

 • hosta ubytujeme po předložení platného dokladu totožnosti /OP nebo pasu/

 • pokoj rezervujeme do 18.00 hod., pokud není domluveno jinak. Pokud host do této doby nenastoupí ani jinak nedohodne pozdější příjezd, považujeme pokoj za neobsazený a můžeme jej poskytnout pro další hosty, viz. storno poplatky

 • host užívá sjednaný pokoj po celou dobu pobytu

 • ubytovatel neodpovídá za věci hostů, pokud byly uloženy volně mimo hostův pokoj

 • host je povinen chovat se na pokoji a v celém penzionu tak, aby nevznikl požár, na pokojích i ve všech interiérech penzionu je přísný zákaz kouření

 • za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host v plném rozsahu

 • v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. se host chová tak, aby nerušil noční klid

 • za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit dle aktuálního ceníku, který je k dispozici v recepci a na webových stránkách penzionu

 • akceptujeme hotovostní platbu a platby kartou

 • host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby

 • stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení služeb penzionu přijímá vedení penzionu

Storno poplatky:

 • pokoj rezervujeme v den příjezdu do 18.00 hod, pozdější příjezd, ohlaste telefonicky na +420 739 073 806

 • bezplatné storno je určené do 30 dnů před sjednaným termínem nástupu

 • v případě storna do 14 dnů před sjednaným termínem nástupu bude účtován poplatek ve výši 50 % ceny rezervace

 • v případě pozdějšího storna nebo nepříjezdu Vám bohužel budeme nuceni účtovat 100 % ceny

bottom of page